microneedling

Januari-erbjudande Boka ipl, hudförbättring ansikte, Skinpen och/eller Synergi+. Den tredje behandlingen ges ett pris-avadrag på 50 %. Behandlingarna bokas vid till tre tillfällen och det går bra att antingen boka tre skinpen eller två skinpen… Läs mer »